wtorek, 22 grudnia 2015

W ZWIĄZKU Z ZAMÓWIENIEM PUBLICZNYM ORGANIZOWANYM W TRYBIE ZAPYTANIA

O CENĘ NA ŻYWIENIE DZIECI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1

N A   R O K      2016

PROSIMY O NIE DOKONYWANIE WPŁAT NA DOTYCHCZASOWE KONTO FIRMY MAGI.

INFORMACJE O WYBORZE FIRMY CATERINOWEJ I NOWYCH ZASADACH PŁATNOŚCI

ZA ŻYWIENIE ZOSTANĄ UMIESZCZONE NA STRONIE    

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 www.zs-p1.pl