Biblioteka


Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń, mogą z nich czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy, a nigdy nie poskąpi ani mądrości, ani światła.

– Jan Wiktor

W bibliotece można:                                                                  

 • miło spędzić czas,
 • poczytać czasopisma,
 • odrobić lekcje
 • rozwinąć zainteresowania,
 • spotkać przyjaciół.

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek:    8.00 – 17.00

Wtorek:             8.00 – 17.00

Środa:               8.00 – 17.00

Czwartek:         8.00 – 17.00

Piątek:              8.00 – 16.00

Głównym zadaniem biblioteki jest

wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia

w tym szczególnie umiejętności służących  zdobywaniu wiedzy.

Biblioteka to pomieszczenie, w którym znajduje się: wypożyczalnia, czytelnia i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

 

ICIM służy uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły, m.in. poprzez:

 • podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii,
 • ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej,
 • wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
 • wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
 • umożliwienie uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

REGULAMIN ICIM

1.Z komputerów mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej ( z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych).

2.Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do przeglądania programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz korzystania z Internetu w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nie można ich wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji     (e-mail), gier, zabaw oraz korzystania  z portali społecznościowych.

3.Stanowiska komputerowe włącza, wyłącza nauczyciel bibliotekarz.

4.Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody od nauczyciela bibliotekarza.

5.Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie  2 osoby.

6.Internet służy jedynie do celów edukacyjnych takich jak: gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych, referatów. Uczeń zobowiązany jest do podania nauczycielowi tematyki poszukiwanych zagadnień.

7.Nie wolno wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych; zapisywać na dysku twardym, usuwać istniejących plików.

8.Zamiar użycia pendriva lub innego nośnika pamięci należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

9.Nie wolno włączać i wyłączać kabli zasilających, dokonywać zmian w już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.

10.Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania  z komputera przez wyznaczony czas).

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1.Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Zespołu, a także rodzicom.

2.Wszyscy czytelnicy maja prawo do korzystania z wypożyczalni, czytelni, ICIM oraz uczestniczenia we wszystkich imprezach czytelniczych.

3.Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach podanych na tablicy informacyjnej biblioteki.

4.W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków i napojów.

5.Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

6.Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można:

a)wypożyczając je do domu (lektury szkolne, podręczniki, inna literatura piękna, książki popularnonaukowe);

b)czytając lub przeglądając na miejscu w czytelni (księgozbiór podręczny, czasopisma);

c)wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane do dyspozycji nauczycieli).

7.Zbiory biblioteczne są naszą wspólną własnością. Wypożyczone zbiory należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

8.Uczeń, który zagubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej, antykwarycznej cenie książki zagubionej Lu zniszczonej.

9.Wypożyczalnia:

a)jednorazowo wypożyczyć można 3 książki na okres 3 tygodni. Przeczytane książki powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. Jednakże w szczególnych przypadkach można przedłużyć termin zwrotu o kolejne 3 tygodnie;

b)ze względu na ograniczoną ilość lektur szkolnych jednorazowo można wypożyczyć tylko jedną;

c)w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nie zwrócenia podręcznika rodzice zobowiązani są do zwrotu kosztu jego zakupu(art.22ak ust.2 pkt.3 ustawy o systemie oświaty).

10.Czytelnia:

a)z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy Zespołu po uprzednim poinformowaniu nauczyciel bibliotekarza;

b)w czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki;

c)osoby korzystające z czytelni zobowiązani są do pozostawienia wierzchnich okryć w szatni, a teczek, plecaków w wyznaczonym miejscu;

11.Wszystkich czytelników obowiązuje kulturalne zachowanie i nie przeszkadzanie innym.

12.Wszystkie wypożyczone materiały (książki oraz inne dokumenty) muszą wrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

13.Czytelnicy, którzy odchodzą ze szkoły, obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką (obiegówką).

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów do korzystania z księgozbioru, który rozmieszczony jest w następujących działach;

 • lektury (ułożone wg klas)
 • literatura piękna:

– dla dzieci młodszych  (I – III)

– dla dzieci starszych (V – VIII)

 • literatura popularno-naukowa (pogrupowana wg dziedzin wiedzy)
 • księgozbiór dla nauczycieli (obejmuje literaturę ogólno pedagogiczną, psychologiczną, pozycje metodyczne
 • czasopisma: Psychologia w Szkole; Biblioteka w Szkole; Poradnik Bibliotekarza; Życie Szkoły; Świetlica; Świerszczyk; Kumpel; Victor-Junior; Victor; Mały Artysta.

Bibliotekarz służy radą i pomocą:

– w wyszukiwaniu materiałów wydawniczych na każdy temat;

– w wyszukiwaniu informacji;

– w doborze literatury do czytania dla przyjemności, czy dla zaspokojenia ciekawości.

Biblioteka szkolna jest też miejscem rozwijania zainteresowań i talentów uczniowskich. Obok podstawowych zadań organizacyjno-technicznych: gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, biblioteka organizuje i uczestniczy w wielu przedsięwzięciach kulturalnych i imprezach szkolnych, takich jak: konkursy, wystawy okolicznościowe i tematyczne, imprezy szkolne.

Imprezy organizowane przez bibliotekę, które stały się cyklicznymi:

 • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych,
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia,
 • Uroczystość pasowania na czytelników klas pierwszych,
 • Dzień Bezpiecznego Internetu,
 • Światowy Dzień Książki dla Dzieci,
 • Poczytaj mi Przyjacielu.