Dopalacze kradną życie

środa, 25 maja 2016

W ramach „Szkolnego programu profilaktyki”

 Odbyły się dla uczniów klas IV-VI

spotkania warsztatowe z pracownikami

Państwowego Pogotowia Ratunkowego

specjalistami ds. profilaktyki  i ratownictwa medycznego

„Dopalacze kradną życie”

Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość odbycia szkolenia i ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach płynących z podejmowania ryzykownych zachowań i zażywania dopalaczy.