Dzień głośnego czytania

wtorek, 02 października 2018

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września. Został on ogłoszony przez Polską Izbę Książki. Dzień ten jest świetną okazją, by uświadomić uczniom, tym starszym i tym młodszym, jakie korzyści przynosi głośne czytanie i dlaczego warto czytać.

Wśród zalet głośnego czytania należy wspomnieć choćby kilka: rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, poprawia pamięć i koncentrację, a przede wszystkim wprowadza w ciekawy świat literatury.

Z tej okazji w Punkcie  Przedszkolnym oraz kl.1e odbyły się zajęcia animacyjno-czytelnicze, podczas których najmłodsze dzieci poznały rymowaną historię pewnego legendarnego smoka, który zamieszkał w grodzie nad Wisłą i budził postrach wśród mieszkańców.

Dzieci chętnie słuchały zabawnej opowieści, a następnie uczestniczyły w zgadywankach smoka wawelskiego.