I Piątkowski Bieg Ekologiczny

wtorek, 26 maja 2015

W dniu 26.05.2015 roku na terenie naszej szkoły odbył się I Piątkowski Bieg Ekologiczny. Zaprosiliśmy sąsiadujące z naszą szkołą szkoły. Celem imprezy było propagowanie postaw ekologicznych oraz popularyzacja form czynnego wypoczynku. W części teoretycznej sprawdzana była wiedza z zakresu podstaw ekologii, segregacji odpadów. Uczniowie mogli też sprawdzić się w konkurencjach sportowych : w biegu z przeszkodami, w rzutach do kosza i strzałami na bramkę. Wygrała reprezentacja szkoły SP, 60 nasza szkoła zajęła drugie miejsce. Trzecie miejsce przypadło reprezentacji SP 17. Fundatorami nagród była Rada Rodziców SP 35. Natomiast z wydziału ochrony środowiska Urzędu Miejskiego dostaliśmy przewodniki.

Zapraszamy do Galerii