Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 35 ROK SZKOLNY 2021/2022
L.p.Nazwisko i imięStopień awansu zawodowegoNauczany przedmiotWychowawstwo
1Zielińska-Wachowiak Jolantanauczyciel dyplomowanymatematyka, wychowanie
w świetlicy szkolnej
dyrektor
2Kałużna Honoratanauczyciel dyplomowanypsycholog, pedagog specjalny, doradztwo zawodowewicedyrektor
3Norman Katarzynanauczyciel dyplomowanyinformatyka, wychowanie w świetlicy szkolnejwicedyrektor
4Adamczewska Zofianauczyciel mianowanyedukacja wczesnoszkolna, wychowanie w świetlicy szkolnejI A
5Ankudowicz Izabelanauczyciel kontraktowyrewalidacja, wspomaganie 
6Augustynowicz Martanauczyciel stażystareligia 
7Brzozowska-Serwacińska Agnieszkanauczyciel dyplomowanyinformatyka 
8Bugaj Anitanauczyciel kontraktowyjęzyk polskiVII B
9Buziak Katarzynanauczyciel dyplomowanyjęzyk polski 
10Chodorowska Małgorzatanauczyciel mianowanyedukacja wczesnoszkolnaII A
11Chwojnowska Sylwianauczyciel kontraktowywychowanie w świetlicy szkolnej 
12Depa Magdalenanauczyciel mianowany  
13Dąbrowski Robertnauczyciel mianowanywychowanie fizyczneVII D
14Drop Paulinanauczyciel kontraktowywychowanie fizyczne, zajęcia sportowe
w oddziałach sportowych – chłopcy
VII F
15Filus Julitanauczyciel mianowanypedagog 
16Foltyniewicz Małgorzatanauczyciel dyplomowanyedukacja wczesnoszkolna, wychowanie
w świetlicy szkolnej
II B
17Grzegorek Elżbietanauczyciel dyplomowanyreligia, wychowanie do życia w rodzinie 
18Hoffmann Marlenanauczyciel mianowanyreligia 
19Imbryczkowska Monikanauczyciel kontraktowyedukacja wczesnoszkolnaII C
20Jaskulska Małgorzatanauczyciel dyplomowanyedukacja wczesnoszkolnaIII C
21Joszko-Świderska Joannanauczyciel kontraktowyedukacja wczesnoszkolnaI C
22Józefowska Angelikanauczyciel kontraktowyjęzyk hiszpański 
23Kamińska Agnieszkanauczyciel kontraktowyjęzyk polski 
24Kamińska Ewanauczyciel mianowanyjęzyk angielski 
25Kiłyk Iwonanauczyciel dyplomowanyedukacja wczesnoszkolnaI D
26Koszewska-Małek Magdalenanauczyciel dyplomowanywychowanie fizyczneIV B
27Kotlarek Ewanauczyciel dyplomowanymatematyka, chemia, wychowanie
w świetlicy szkolnej
 
28Krawczak Katarzynanauczyciel dyplomowanyedukacja wczesnoszkolnaII D
29Krieger Mariolanauczyciel dyplomowanyinformatyka, matematykaIV C
30Krzymińska Edytanauczyciel dyplomowanymatematyka, fizykaVII A
31Kukla Agnieszkanauczyciel kontraktowymatematyka, informatyka 
32Kwaśniewska Bogumiłanauczyciel dyplomowanynauczyciel-bibliotekarz 
33Lackowski Tomasznauczyciel mianowanyplastyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza
o społeczeństwie
VII C
34Lipska Sylwianauczyciel kontraktowymatematyka, fizykaVII E
35Lubelska Katarzynanauczyciel dyplomowanyplastyka 
36Łabędzka Małgorzatanauczyciel dyplomowanywychowanie fizyczne, zajęcia sportowe
w oddziałach sportowych – dziewczęta
IV D
37Maćkowiak Ewanauczyciel mianowanyedukacja wczesnoszkolnaIII D
38Magdziarek Małgorzatanauczyciel mianowanyedukacja wczesnoszkolnaI B
39Maluśkiewicz-Kostecka Irenanauczyciel dyplomowanywychowanie w świetlicy szkolnej, doradztwo zawodowe 
40Mielcarek Marianauczyciel dyplomowanywychowanie fizyczneIV A
41Niemczewska Elżbietanauczyciel dyplomowanybiologia 
42Nowak Grzegorznauczyciel dyplomowanywychowanie fizyczne 
43Nowakowska Dominikanauczyciel mianowanyjęzyk angielskiV B
44Nowakowska-Kaczmarzyk Alicjanauczyciel dyplomowanyhistoria, wiedza
o społeczeństwie
V D
45Nycz-Michałowska Darianauczyciel kontraktowyjęzyk angielski 
46Orzechowska Anitanauczyciel kontraktowyrewalidacja, wspomaganie 
47Otuszewska Martanauczyciel kontraktowyjęzyk angielski, wychowanie w świetlicy szkolnej 
48Rejewska Katarzynanauczyciel mianowanyjęzyk angielskiVI A
49Rędzio Annanauczyciel mianowanywychowanie
w świetlicy szkolnej
 
50Ryś Jolantanauczyciel mianowanyedukacja wczesnoszkolnaIII B
51Siepka Weronikanauczyciel kontraktowymuzyka 
52Sikora Julitanauczyciel kontraktowywychowanie
w świetlicy szkolnej
 
53Sroczyńska Alicjanauczyciel kontraktowyjęzyk angielskiVIII A
54Stachowiak Irenanauczyciel mianowanymatematykaVIII E
55Stępka Grażynanauczyciel dyplomowanypedagog 
56Sztajer Hannanauczyciel mianowanyjęzyk angielski, etykaVIII C
57Szymoniak Jolantanauczyciel dyplomowanyjęzyk polskiVIII D
58Święcicka Izabelanauczyciel mianowanybiologia, przyroda 
59Świętek Celestynanauczyciel dyplomowanyreligia 
60Walczak Agnieszkanauczyciel kontraktowyjęzyk polskiVIII B
61Walczak Irminanauczyciel dyplomowanygeografia, wychowanie w świetlicy szkolnejV A
62Walkowiak Monikanauczyciel kontraktowyjęzyk polskiVI B
63Wegner Romualdanauczyciel dyplomowanyedukacja wczesnoszkolnaIII A
64Wirkus Martanauczyciel dyplomowanyjęzyk niemiecki, wychowanie
w świetlicy szkolnej
 
65Wróblewska-Karpińska Alicjanauczyciel dyplomowany historia, wiedza o społeczeństwie 
66Zieliński Piotrnauczyciel mianowanywychowanie fizyczne, wychowanie w świetlicy szkolnejwicedyrektor, V C
67Zielińska Renatanauczyciel kontraktowywychowanie w świetlicy szkolnej 
68Zielonacka Anetanauczyciel mianowanypsycholog 

nauczyciele dyplomowani28

Kilka chwil z naszego życia

Skip to content