Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do klas I

poniedziałek, 01 grudnia 2014

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do klas I Szkoły Podstawowej nr 35 na rok szkolny 2014/2015

Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do klas I odbędzie się 25.08.2014 r. o godz. 17.00 w auli szkoły.

Spotkania integracyjne dzieci z wychowawcami odbędą się 28.08.2014 r. w godz. 15.00 – 17.00 w salach na II piętrze.