Kadra

Kadra pedagogiczna szkoły podstawowej nr 35 rok szkolny 2020/2021

L.p. Nazwisko i imię Stopień awansu zawodowego Nauczany przedmiot Wychowawstwo
1 Zielińska-Wachowiak Jolanta nauczyciel dyplomowany wychowanie w świetlicy szkolnej dyrektor
2 Kałużna Honorata nauczyciel dyplomowany psycholog wicedyrektor
3 Norman Katarzyna nauczyciel dyplomowany  informatyka, wychowanie w świetlicy szkolnej wicedyrektor
4 Adamczewska Zofia nauczyciel mianowany edukacja wczesnoszkolna III A
5 Ankudowicz Izabela nauczyciel kontraktowy rewalidacja, wspomaganie
6 Augustynowicz Marta nauczyciel stażysta religia
7 Bugaj Anita nauczyciel kontraktowy język polski VI B
8 Buziak Katarzyna nauczyciel dyplomowany język polski VIII A
9 Chodorowska Małgorzata nauczyciel mianowany edukacja wczesnoszkolna I A
10 Chwojnowska Sylwia nauczyciel kontraktowy wychowanie w świetlicy szkolnej
11 Dąbrowski Robert nauczyciel mianowany wychowanie fizyczne VI D
12 Filus Julita nauczyciel mianowany pedagog
13 Foltyniewicz Małgorzata nauczyciel mianowany edukacja wczesnoszkolna, wychowanie w świetlicy szkolnej I B
14 Grzegorek Elżbieta nauczyciel dyplomowany religia, wychowanie do życia w rodzinie
15 Hoffmann Marlena nauczyciel mianowany religia
16 Imbryczkowska Monika nauczyciel kontraktowy edukacja wczesnoszkolna I D
17 Jaskulska Małgorzata nauczyciel mianowany edukacja wczesnoszkolna II C
18 Joszko-Świderska Joanna nauczyciel kontraktowy edukacja wczesnoszkolna III C
19 Józefowska Angelika nauczyciel kontraktowy język hiszpański
20 Kamińska Agnieszka nauczyciel kontraktowy język polski
21 Kamińska Ewa nauczyciel mianowany język angielski
22 Kiłyk Iwona nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna III D
23 Koszewska-Małek Magdalena nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne
24 Kotlarek Ewa nauczyciel dyplomowany matematyka, chemia, wychowanie w świetlicy szkolnej VIII C
25 Krawczak Katarzyna nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna, wychowanie w świetlicy szkolnej I C
26 Krieger Mariola nauczyciel dyplomowany informatyka, matematyka VIII B
27 Krzymińska Edyta nauczyciel dyplomowany matematyka, fizyka VI A
28 Kwaśniewska Bogumiła nauczyciel dyplomowany nauczyciel-bibliotekarz
29 Lackowski Tomasz nauczyciel mianowany plastyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa, wos VI C
30 Lubelska Katarzyna nauczyciel dyplomowany plastyka
31 Łabędzka Małgorzata nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe w oddziałach sportowych-dziewczęta VIII D
32 Maćkowiak Ewa nauczyciel mianowany edukacja wczesnoszkolna II D
33 Magdziarek Małgorzata nauczyciel mianowany edukacja wczesnoszkolna III B
34 Maluśkiewicz-Kostecka Irena nauczyciel dyplomowany wychowanie w świetlicy szkolnej, doradztwo zawodowe
35 Mielcarek Maria nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne
36 Niemczewska Elżbieta nauczyciel dyplomowany biologia
37 Nowak Grzegorz nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne
38 Nowakowska Dominika nauczyciel mianowany język angielski IV B
39 Nowakowska-Kaczmarzyk Alicja nauczyciel dyplomowany historia, wos IV D
40 Nycz-Michałowska Daria nauczyciel kontraktowy język angielski
41 Otuszewska Marta nauczyciel kontraktowy język angielski
42 Panowicz Monika nauczyciel dyplomowany matematyka VI E
43 Rejewska Katarzyna nauczyciel mianowany język angielski V A
44 Rędzio Anna nauczyciel mianowany wychowanie w świetlicy szkolnej
45 Robak Paulina nauczyciel kontraktowy wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe w oddziałach sportowych-chłopcy VI F
46 Ryś Jolanta nauczyciel mianowany edukacja wczesnoszkolna II B
47 Siepka Weronika nauczyciel kontraktowy muzyka
48 Sikora Julita nauczyciel kontraktowy wychowanie w świetlicy szkolnej
49 Sroczyńska Alicja nauczyciel kontraktowy język angielski VII A
50 Stachowiak Irena nauczyciel mianowany matematyka VII E
51 Stępka Grażyna nauczyciel dyplomowany pedagog
52 Sztajer Hanna nauczyciel mianowany język angielski, etyka VII C
53 Szymoniak Jolanta nauczyciel dyplomowany język polski VII D
54 Święcicka Izabela nauczyciel kontraktowy biologia, przyroda
55 Świętek Celestyna nauczyciel dyplomowany religia
56 Walczak Agnieszka nauczyciel stażysta język polski VI B
57 Walczak Irmina nauczyciel dyplomowany geografia, wychowanie w świetlicy szkolnej IV A
58 Walkowiak Monika nauczyciel kontraktowy język polski V B
59 Wegner Romualda nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna II A
60 Wirkus Marta nauczyciel dyplomowany język niemiecki, wychowanie w świetlicy szkolnej
61 Wróblewska-Karpińska Alicja nauczyciel dyplomowany historia, wos
62 Zieliński Piotr nauczyciel mianowany wychowanie fizyczne, wychowanie w świetlicy szkolnej IV C
63 Zielińska Renata nauczyciel stażysta wychowanie w świetlicy szkolnej
64 Zielonacka Aneta nauczyciel mianowany psycholog