KALENDARIUM

Uroczystości

 • 01.09.2017 – Początek roku szkolnego
 • 04.09.2017 – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 16.09.2017 – Festyn Jesienny Rady Osiedla Naramowice
 • 24.11.2017 – Zawody na ergometrze
 • 26.05.2018 – Festyn Łokietkowy

Zebrania i konsultacje

 • 13.09.2017 – zebrania
 • 18.10.2017 – konsultacje
 • 22.11.2017 – konsultacje
 • 20.12.2017 – zebrania, informacje o zagrożeniach
 • 29.01.2018 – rada klasyfikacyjna i analityczna za I okres klasyfikacyjny
 • 31.01.2018 – zebrania, omówienie wyników klasyfikacji za I okres klasyfikacyjny
 • 21.03.2018 – konsultacje
 • 25.04.2018 – konsultacje
 • 16.05.2018 – zebrania, informacje o zagrożeniach
 • 18.06.2018 – końcowa rada klasyfikacyjna i analityczna

Dni wolne

 • 23.12-31.12.2017 – Zimowa przerwa świąteczna
 • 12.02-25.02.2018 – Ferie zimowe
 • 29.03-03.04.2018 – Wiosenna przerwa świąteczna

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 30.04.2018 – przed 1 Maja (poniedziałek)
 • 02.05.2018 – między 1 i 3 Maja (środa)
 • 04.05.2018 – dzień po 3 Maja (piątek)
 • 01.06.2018 – po święcie Boże Ciało (piątek)

Zebrania

godzina17.15

1A-sala 10

1D-sala 11

2A-sala 12

3A-sala 36

3B-sala 31

3C-sala 32

3D-sala 35

3E-sala 15

4A-sala 27

4B-sala 20

4C-sala 24

4D-sala 26

4E-sala 21

5 B-sk1

5D-sala 28

godzina 18.15

1B-sala 10

1C-sala 11

2B-sala 15

2C-sala 12

5A-sala 20

5C-sala 27

6A-sala 24

6B-sala 26

7A-sala 21