Konkurs „Chrzest Polski”

Poznań, dn. 17.04.2015 r.

 Szanowni Dyrektorzy
Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Szkół Średnich
Miasta Poznania oraz województwa Wielkopolskiego

 K O N K U R S   pn. „ CHRZEST  POLSKI  966 – 2016 „

          Zbliża się rok 2016, w którym przypada  1050 rocznica ważnego dla Polski i Polaków wydarzenia, które miało i ma ogromne znaczenie dla wszystkich pokoleń, sięgając do czasów współczesnych. Tym wydarzeniem istotnym dla historii naszego kraju jest niewątpliwie przyjęcie przez władcę Polski Mieszka I chrztu w 966 r. Data ta uznawana jest za początek zaistnienia państwa polskiego. Dla  historii  Poznania i Wielkopolski  ma  to  duże  znaczenie  wynikające z faktów, że formowanie państwa polskiego miało miejsce w naszym regionie. Jak mogły przebiegać uroczystości chrztu według ówczesnych kronikarzy oraz współczesnych historyków :

przebieg uroczystości. Według średniowiecznego zwyczaju ceremonia przyjęcia wiary odbywała się najczęściej w Wielką Sobotę Wielkanocną. W 966 r. przypadała ona 14 kwietnia. Data ta jest prawdopodobną datą chrztu Mieszka I i jego otoczenia. Miejsce chrztu nie zostało dokładnie określone. Być może była to Ratyzbona lub Rzym. Lecz najbardziej prawdopodobne jest również ochrzczenie władcy Polski w stolicy państwa – Gnieźnie, a także w Poznaniu lub na Ostrowie Lednickim, w którym odkryto baptysterium, datowane na drugą połowę X wieku. Przygotowania Mieszka I do ceremonii chrztu rozpoczęły się na około 3 tygodnie wcześniej. Na początku wiosny 966 r. wyruszył książę do stolicy biskupiej. Towarzyszyły mu : rodzina, orszak rycerstwa i możnowładcy. Na miejscu ojciec chrzestny polskiego władcy przedstawił go jako człowieka, który pragnie zostać chrześcijaninem. Następnie miał miejsce około piętnastodniowy okres intensywnych nauk, w trakcie których Mieszko I poznawał podstawy wiary, uczestniczył w mszach i uczył się najważniejszych modlitw. Wcześnie rano 14 kwietnia 966 r. książę zjawił się razem ze swoim orszakiem przed wejściem do katedry. Po otwarciu drzwi świątyni rozpoczęły się „ ceremonie wstępne”. Podczas ceremonii przyszli chrześcijanie wyrzekli się pogańskich wierzeń, szatana i zła. Następnie chór księży odśpiewał  litanie. Potem ceremonia przeniosła się do wnętrza kościoła. Mieszko I razem z innymi kandydatami złożyli wyznanie wiary i odmówili modlitwę Ojcze Nasz. Następnie, śpiewając, przeszli do znajdującej się w pobliżu katedry chrzcielnicy (baptysterium).  Do  baptysterium weszli wszyscy biorący udział w ceremonii mężczyźni. Tu odmówiono modlitwę. Potem biskup dokonał poświęcenia wody i przystąpił do udzielania chrztu. Kandydaci zdjęli szaty   i po kolei wchodzili do sadzawki. Jako pierwszy ochrzczony został Mieszko I. Zanurzył się trzykrotnie w wodzie, a biskup wypowiedział nad nim formułę chrzcielną. Następnie biskup namaścił księcia olejem i nałożył na niego ręce w celu udzielenia mu darów Ducha Świętego. W ten sposób dokonała się ceremonia chrztu w obrządku rzymsko – katolickim …

Aby uczcić te wydarzenia i przypomnieć ich przebieg uczniom szkół Poznania i Wielkopolski Zarząd, członkowie i sympatycy Poznańskiego Stowarzyszenia Patriotycznego z tej okazji przesyłają do Dyrekcji Szkół program konkursu mającego uczcić i uświetnić tę rocznicę. Dla zachowania jednolitości zasad regulaminu jest on wspólny dla wszystkich uczestników. Natomiast zadania konkursu zostały podzielone na trzy tematy. Każdy temat przypisany jest do danego typu szkoły.

Planowana uroczystość zakończenia konkursu połączona z wręczeniem nagród laureatom w obecności sponsorów, przedstawicieli Wydziału Oświaty, władz Miasta Poznania, Urzędu Marszałkowskiego i Województwa Wielkopolskiego odbędzie się w miesiącu kwietniu 2016 roku   w Poznaniu.

Członkowie i Sympatycy Poznańskiego Stowarzyszenia Patriotycznego serdecznie zapraszają uczniów szkół miasta Poznania oraz województwa Wielkopolskiego do wzięcia udziału w konkursie. Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy satysfakcji z wykonanych prac, a finalistom niezapomnianych chwil i radości z przyznanych nagród i upominków.

 Mamy przyjemność poinformować, że nasz konkurs jako przedsięwzięcie oświatowe zostało wyróżnione  przez  objęcie  honorowym  patronatem  Wielkopolskiego  Kuratora  Oświaty  przez

Prezydenta Miasta Poznania  oraz  Dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Z poważaniem

Członek Zarządu, Członek  Komisji Rewizyjnej  PSP – dr Jacek  Karcz
Prezes Zarządu PSP – Jerzy  Kaczmarek
Rzecznik  PSP – mgr inż. Bogdan  Bera

 Więcej szczegółów oraz regulamin: Do pobrania