Nasze miasto – nasze gniazdo

” NASZE MIASTO – NASZE GNIAZDO” – to międzynarodowy projekt, realizowany w grupie Klubu Nauczycieli Polskich i Polonijnych. Zakłada uczestnictwo kopy (15) uczniów danej klasy, którzy zadają kopę (15) pytań na temat swojego miasta kolegom z innych krajów. Następnie otrzymują od nich kopę pytań dotyczących miast z innych państw.
Nasi uczniowie – piętnaścioro z klasy 5 a – wysłali swoje pytania dotyczące Poznania i niedawno otrzymali pytania z dwóch państw i dwóch szkół.
Z Włoch, z miasteczka Ascoli Piceno oraz z Białorusi, z Grodna.
Właśnie jesteśmy na etapie montowania filmu o naszym mieście i szkole oraz nagrywania odpowiedzi na pytania, zadane przez rówieśników z tych krajów.
Filmy – własne i otrzymane od współuczestników projektu –  przedstawimy na forum szkoły do końca roku szkolnego.