Podsumowanie akcji Nie pal przy mnie, proszę oraz Czyste powietrze wokół nas

niedziela, 07 czerwca 2015

W roku szkolnym 2014/15 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

brał udział w programie edukacji antytytoniowej

„Nie pal przy mnie, proszę” i „Czyste powietrze wokół nas”

proponowanego przez SANEPID.

Programy skierowane są do dzieci 5-7 lat oraz ich rodziców i opiekunów  i ma charakter profilaktyczny. Głównym celem programów jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu oraz w przyszłości zapobieganie paleniu tytoniu. Cel ten może być osiągnięty poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości uczestników programu w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego i zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich.

Programy antynikotynowe „Nie pal przy mnie proszę” i „Czyste powietrze wokół nas” jak sama nazwa wskazuje ma na celu nauczenie dzieci uprzejmego zwracania się z prośbą do dorosłych o nie palenie w ich obecności. Programy antynikotynowe kończą się Rodzinnym konkursem plastycznym pod tytułem „Moje marzenie- świat bez papierosów”, którego rozstrzygniecie nastąpiło 29.05.2015r w ramach obchodu „ŚWIATOWEGO DNIA BEZ PAPIEROSA”.

Zapraszamy do Galerii na fotorelację z akcji