PÓŁKOLONIE W SP 35

środa, 06 czerwca 2018

Rodzice dzieci zapisanych na półkolonie organizowane przez szkołę proszeni są o odebranie
z sekretariatu zespołu lub wydrukowanie ze strony internetowej szkoły druków dokumentów i ich uzupełnienie:

  • oświadczenie
  • umowa.

Wypełnione dokumenty należy zwrócić do sekretariatu szkoły najpóźniej do 15.06.2018 r. razem
z dołączonym potwierdzeniem opłaty za półkolonie (100 zł na wskazany w umowie nr konta). Po tym terminie dziecko zostanie skreślone z listy uczestników półkolonii.

Dokumenty do pobrania:

wzór oświadczenia

umowa półkolonie TURNUS I – 25-29.06.2018

umowa półkolonie_TURNUS II – 2-6.07.2018