Przyroda – zbadać, zrozumieć

wtorek, 07 lutego 2017

Fotograficzne podsumowanie pierwszego półrocza projektu „Przyroda – zbadać, zrozumieć”

page 2

            Od października uczniowie klasy 4 a biorą udział w ciekawym projekcie, przygotowanym przez Panie: dr Elizę Rybską i Irminę Walczak, prowadzonym pod patronatem UAM. W ramach cotygodniowych zajęć prowadzą doświadczenia, uczą się, słuchają wykładów… ale przede wszystkim doskonale się bawią, zdobywając jednocześnie szeroką wiedzę w sposób bezpośredni. Przedstawiamy kilka migawek ze spotkań pierwszego półrocza. Następne zajęcia grupy, już wiosenne, będą z pewnością jeszcze ciekawsze, bo młodzi badacze wybiorą się w teren!

page 1  page 5