SOS dla Sztuki

„S.O.S dla sztuki – czyli samodzielnie oswajamy sztukę” – to projekt roczny, przeznaczony dla uczniów klas piątych i szóstej. Zakłada dwa etapy realizacji.
Pierwszy – przeznaczony dla wszystkich uczniów wybranych klas – realizowany jest w ramach prowadzonych przez profesjonalistów warsztatów (muzealnych i klasowych) oraz w trakcie wybranych lekcji języka polskiego. Polega na poszerzeniu wiedzy o opisie i interpretacji dzieła sztuki. Na tym etapie uczniowie uczestniczą w zajęciach, wykonują prace plastyczne, zapisują notatki, realizują lapbooki i notki myślograficzne, a także uczą się niekonwencjonalnego opowiadania o dziele.
Drugi etap (drugie półrocze roku szkolnego) – opiera się na dobrowolności. Zakłada stworzenie grup, które samodzielnie wybiorą współczesne dzieło sztuki, z kolekcji poznańskiego Muzeum Narodowego (gmach nowy, drugie piętro), a następnie zaprezentują jego omówienie, opis, interpretację w dowolnie wybranej przez siebie formie. Prezentacja musi odbyć się publicznie, na forum klas, w szkole.