UWAGA – KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

piątek, 07 października 2016

Informujemy, że nauczyciele którzy rozpoczynają lekcje z uczniami klas pierwszych lub wyznaczone osoby czekać będą na dzieci przed szkołą 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Następnie uczniowie udają się do szkoły z nauczycielem. Po lekcjach dzieci wyprowadzane są do rodziców przed szkołę lub zaprowadzane do świetlicy.

Dzieci, które korzystać będą przed lekcjami z opieki świetlicowej, odprowadzane są przez rodziców/opiekunów do drzwi szkoły. Po połączeniu rodzica wideodomofonem z nauczycielem świetlicy i zgłoszeniu dziecka, wchodzi ono samodzielnie do budynku.

Pozostali uczniowie z klas II-VI wchodzą do szkoły samodzielnie.

Jeżeli rodzice/opiekunowie z ważnych powodów muszą wejść na teren szkoły, podlegają obowiązkowi rejestracji w dyżurce. W takiej sytuacji są zobowiązani podać imię i nazwisko, do kogo się udają oraz mają obowiązek okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.

Obowiązkowi takiemu podlegają wszystkie osoby z zewnątrz, które wchodzą na teren szkoły.

Powyższe zasady podyktowane są koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom naszej szkoły.