Uwaga – rekrutacja do klas pierwszych

poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Przypomnienie

Przypominamy o kończącym się w dniu 30 kwietnia 2021 r. terminie rekrutacji uczniów

do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Rodzice dzieci z rejonu – wypełniają zgłoszenie

Rodzice dzieci spoza rejonu – wypełniają wniosek

Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek/zgłoszenie w szkole lub ze strony http://nabor.pcss.pl/poznan, wypełniają go elektronicznie lub odręcznie i składają – po podpisaniu – w szkole pierwszego wyboru.