Uwaga Rodzice uczniów klas drugich!

poniedziałek, 16 lutego 2015

DZIECI RODZICOM- RODZICE DLA DZIECI – czas na wspólną aktywność fizyczną.

Celem projektu jest poszukiwanie skutecznych działań ukierunkowanych na zachęcenie do zmiany lub utrzymania zdrowego stylu życia przez ludzi w różnym  wieku.

Projekt obejmuje :
-2 godziny tygodniowe wspólnej aktywności ruchowej dla dzieci i ich rodziców lub dziadków.
-0,5 godziny tygodniowo, poświęconej różnym aspektom zdrowego odżywiania.

Czas trwania projektu to 15 tygodni.

Zajęcia ruchowe prowadzone będą w 3 tygodniowych blokach tematycznych, na terenie naszej szkoły, w godzinach popołudniowych.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zajęcia poprzedzone zostaną badaniami uczestników, które  powtórzone zostaną  po zakończeniu zajęć.

Projekt prowadzą pracownicy AWF w Poznaniu.

Projekt rusza pod koniec stycznia.

Dane kontaktowe koordynatora projektu: Tel. 61 83 55 20  00, email: bronikowski.michal@wp.pl

Chęć udziału w projekcie można zgłosić do 20.01.2015 poprzez wypełnienie zgody którą załączymy w dzienniczku ucznia i dostarczenie jej do p. Elżbiety Niemczewskiej.

Uwaga Rodzice klas II

Ponieważ Państwa udział w projekcie organizowanym przez AWF w Poznaniu z przyczyn technicznych stał się niemożliwy proponujemy, aby rodzice którzy zgłosili chęć udziału w projekcie, uczestniczyli w nim w sąsiedniej szkole SP 12 os. Zwycięstwa 101.

Zajęcia będą  odbywały się  w czwartki g. 18.30 i piątki g. 18.00, jeśli zbierze się grupa 10 rodzin.

Zajęcia już od 29.01.2015.

Chętnych prosimy o przesłanie informacji na adres bronikowski.michal@wp.pl