Uwaga – zmiany w terminach rekrutacji do klasy pierwszej sportowej

wtorek, 13 kwietnia 2021

Od 12 do 16 kwietnia 2021r. – składanie wniosków i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w ustawie Prawo Oświatowe. Informacji na temat rodzaju dokumentów potwierdzających zdolność kandydata do uczęszczania do klasy sportowej udziela szkoła, do której składany jest wniosek.

19-23 kwietnia 2021r. – przeprowadzanie prób sprawnościowych w celu określenia predyspozycji psychoruchowych dziecka. Uwaga! Termin może ulec zmianie z uwagi na zagrożenie koronawirusem i zawieszenie zajęć w szkołach.

28 kwietnia 2021r. godzina 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób (lista ta nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły). Uwaga! Termin może ulec zmianie z uwagi na zagrożenie koronawirusem i zawieszenie zajęć w szkołach.