UWAGA – zmiany związane z zajęciami na pływalni

piątek, 24 kwietnia 2015

 

Zajęcia z nauki pływania

 

Informujemy, że od przyszłego roku szkolnego zmieniają się zasady korzystania z zajęć na pływalni.

Nauka pływania odbywać się będzie na zajęciach dodatkowych. Będą to zajęcia międzyoddziałowe tylko dla chętnych uczniów z klas II i III SP. Odbywać się one będą przed lub po lekcjach.

Informujemy, że dofinansowanie zajęć przez Związek Pływacki pozostaje bez zmian.

Przekazujemy jednocześnie, że opłaty miesięczne zainteresowani rodzice będą mogli dokonywać u wyznaczonego koordynatora. Przypominamy także, że z ustalonej opłaty będzie można być zwolnionym tylko w przypadku gdy nieobecność dziecka na zajęciach przekroczy miesiąc (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).

W związku z koniecznością zorganizowania zajęć na przyszły rok szkolny w zmienionej formie prosimy zainteresowanych rodziców o odebranie od wychowawców klas lub ściągnięcie ze strony internetowej szkoły deklaracji uczestnictwa na zajęciach. Wypełnione deklaracje należy zwrócić w nieprzekraczającym terminie 29.04.2015r do wychowawcy klasy.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność oddawania deklaracji.

deklaracja-zajecia nauki plywania