WAŻNE dla rodziców uczniów klas pierwszych 2016/2017

piątek, 22 kwietnia 2016

zaproszenie sp. 35

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN po zakwalifikowaniu dziecka do danej szkoły rodzić składa oświadczenie, w którym potwierdza wolę zapisu dziecka do szkoły. Brak oświadczenia ze strony rodziców jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego udziału w procesie rekrutacji.