WYMAGANIA EDUKACYJNE

Adamczewska Zofia edukacja wczesnoszkolna

Bugaj Anita język polski

Buziak Katarzyna język polski, wychowanie w świetlicy szkolnej

Chodorowska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna

Chwojnowska Sylwia wychowanie w świetlicy szkolnej
Dąbrowski Robert wychowanie fizyczne

Foltyniewicz Małgorzata edukacja wczesnoszkolna, wychowanie w świetlicy szkolnej

Grzegorek Elżbieta religia, wychowanie do życia w rodzinie

Hoffmann Marlena religia

Jańczyk Roman zajęcia sportowe w oddziałach sportowych-chłopcy

Jaskulska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna

Kamińska Agnieszka język polski

Kamińska Ewa język angielski

Kiłyk Iwona edukacja wczesnoszkolna

Koszewska-Małek Magdalena wychowanie fizyczne

Kotlarek Ewa matematyka, chemia, wychowanie w świetlicy szkolnej

Krawczak Katarzyna edukacja wczesnoszkolna, wychowanie w świetlicy szkolnej

Krieger Mariola informatyka, matematyka

Krygier Patryk język hiszpański

Krzymińska Edyta matematyka, fizyka

Kwaśniewska Bogumiła nauczyciel-bibliotekarz
Lackowski Tomasz plastyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

Lubelska Katarzyna plastyka

Łabędzka-Chojnacka Małgorzata wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe w oddziałach sportowych-dziewczęta

Maćkowiak Ewa edukacja wczesnoszkolna
Magdziarek Małgorzata edukacja wczesnoszkolna

Maluśkiewicz-Kostecka Irena język polski, informatyka
Imbryczkowska Monika edukacja wczesnoszkolna

Mielcarek Maria wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Niemczewska Elżbieta przyroda, biologia

Norman Katarzyna  informatyka, wychowanie w świetlicy szkolnej

Nowak Grzegorz wychowanie fizyczne
Nowakowska Dominika język angielski

Nycz-Michałowska Daria język angielski
Otuszewska Marta język angielski

Panowicz Monika matematyka

Rejewska Katarzyna język angielski

Rędzio Anna wychowanie w świetlicy szkolnej
Robak Paulina wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe w oddziałach sportowych-chłopcy

Ryś Jolanta edukacja wczesnoszkolna

Siepka Weronika muzyka, wychowanie w świetlicy szkolnej

Sikora Julita wychowanie w świetlicy szkolnej
Sroka Magdalena historia, wos

Stachowiak Irena matematyka, technika

Starzak Ola doradztwo zawodowe
Sztajer Hanna język angielski, etyka

Szymoniak Jolanta język polski

Święcicka Izabela edukacja wczesnoszkolna
Świętek Celestyna religia

Walczak Irmina przyroda, geografia, wychowanie w świetlicy szkolnej

Walkowiak Monika język polski, wychowanie  w świetlicy szkolnej

Wegner Romualda edukacja wczesnoszkolna, wychowanie w świetlicy szkolnej

Wirkus Marta język niemiecki, wychowanie  w świetlicy szkolnej

Wróblewska-Karpińska Alicja historia, wychowanie w świetlicy szkolnej

Zieliński Piotr edukacja wczesnoszkolna, wychowanie w świetlicy