Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – plany remontowe na rok 2019

sobota, 02 lutego 2019
 1. malowanie ścian sali gimnastycznej
 2. wyposażenie sali gimnastycznej w nowe materace
 3. remont łazienek w bloku sportowym
 4. remont sali w przedszkolu (wymiana podłóg i malowanie ścian)
 5. remont dwóch sal lekcyjnych w szkole (malowanie ścian)
 6. remont boiska szkolnego (założenie kwietnika na boisku, częściowa wymiana ogrodzenia i nawierzchni asfaltowej)
 7. wymiana regałów do książek w bibliotece szkolnej
 8. zakup dwóch kolejnych fantomów do szkolenia dzieci z I pomocy przedmedycznej
 9. utworzenie nowych stanowisk rowerowych na boisku szkolnym
 10. zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola i szkoły
 11. zakup radioodtwarzaczy (CD i inne nośniki) do przedszkola i szkoły
 12. wymiana rzutników multimedialnych
 13. zakup odkurzaczy do przedszkola i szkoły
 14. zakup szafek odzieżowych i ławek korytarzowych do szkoły
 15. przegląd i remont placów zabaw (luty/marzec z wymianą piasku
  w piaskownicach, remont nawierzchni na placu szkolnym)
 16. zakup nowego sprzętu na place zabaw
 17. remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 18. bieżące prace naprawcze i remontowe w przedszkolu i szkole.