Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Bezpieczna droga

We wtorek 17 października 2023 r. uczniowie klas pierwszych spotkali się z funkcjonariuszką Straży Miejskiej w ramach programu profilaktycznego „ Bezpieczna droga”. Uczniowie utrwalali wiedzę
na temat bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Ćwiczyli praktycznie przechodzenie przez ulicę
na pasach na planszy z przejściem dla pieszych, ćwiczyli reagowanie na sygnalizację świetlną
i rozpoznawali znaki drogowe.

Kilka chwil z naszego życia