Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Biblioteka szkolna – konkursy

Po raz kolejny na całym świecie październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Do obchodów przyłączyła się również nasza szkolna biblioteka podejmując działania promujące bibliotekę i czytelnictwo.

Z tej okazji biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursach i akcjach bibliotecznych.

Konkurs plastyczny – „Moja ulubiona postać z baśni lub legendy”

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I i III

Technika: plastyczna dowolna, płaska lub przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów.

Format: praca płaska – format A4; praca przestrzenna – format dowolny.

Kryteria oceniania: pomysłowość w ujęciu tematu; estetyka pracy.

Prace wykonane na konkurs powinny zawierać: opis(na odwrocie pracy):tytuł baśni lub legendy; imię bohatera; imię i nazwisko autora pracy; klasa.

Konkurs literacki – „Moja bajka /baśń „

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas IV – VIII

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie wyobraźni, nabywanie umiejętności posługiwania się słowem pisanym, rozwijanie sztuki pisania dłuższych tekstów, promocja młodych twórców.

 Zachęcamy do podzielenia się swoimi pomysłami, talentem.

Czekamy na bajki / baśnie napisane samodzielnie .

Baśń  nie może być krótsza niż 1 strona A4, napisana czcionką 12 Times New Roman. 

Bajka z morałem wierszowana musi składać się przynajmniej z 4 wersów.

Bajka z morałem pisana prozą musi liczyć minimum 100 słów.

Bajki / baśnie mogą być ilustrowane.

Kryteria oceniania: poprawność gramatyczna, stylistyczna i ortograficzna oraz oryginalność pomysłu.

Prace wykonane na konkurs powinny zawierać: opis(na odwrocie pracy): imię i nazwisko autora pracy; klasa.

Wszystkie prace konkursowe należy przekazać do biblioteki szkolnej do  dnia 27 października 2021 r.

NAGRODY:

· Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatorów.

· Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

· Przewiduje się publikację nagrodzonych prac literackich w gazetce szkolnej.

Organizatorzy konkursu:

Anna Rędzio i Bogumiła Kwaśniewska

Kilka chwil z naszego życia