Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Co Pani Jesień nam przyniesie? – rozstrzygnięcie

Dnia 26.10.2023 roku rozstrzygnięty został konkurs plastyczno-techniczny pt. ”Co Pani Jesień nam przyniesie?”.

Celem konkursu było:

– rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody,

– zwrócenie uwagi na bogactwo oraz różnorodność plonów i kolorów w przyrodzie jesienią,                        

– wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne tworzenie i konstruowanie,

– doskonalenie umiejętności twórczych,

– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz dorosłych,

– wdrażanie do dbałości o estetykę pracy,

– rozwijanie zdolności manualnych.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas 1-3 wraz z rodzinami. Przepiękne prace długo zdobiły hol naszej szkoły. Wszyscy wykazali się ogromną pomysłowością i kreatywnością, stosując szeroki wachlarz materiałów. Wybór zwycięzców był bardzo trudny, jednak powołana przez organizatorki Komisja Konkursowa wyłoniła następujące osoby:


1 miejsce: Arseni Averka, klasa 3 b

2 miejsce: Kateryna Khandrymailova, klasa 1b

3 miejsce: Patrycja Garbacik, klasa 1c

Wyróżnienia:

Vadym Chernychenko, klasa 1b

Hanna Sienkiewicz, klasa 2a

Maria Skorubska, klasa 2d

Wszyscy uczestnicy konkursu (w tym laureaci i wyróżnieni) otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, za które serdecznie dziękujemy naszej Szkolnej Radzie Rodziców!

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy pomysłowości i życzymy dalszych sukcesów!


Organizatorki konkursu: Barbara Śmiłowska, Joanna Tomczak

Kilka chwil z naszego życia