Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Doradca zawodowy

Przydatne materiały dla uczniów i rodziców: https://padlet.com/kaluznahonorata/wfyikbdaq73dkvus

 Egzamin ósmoklasisty- nowe wytyczne na rok szkolny 2022/2023

Egzamin ósmoklasisty – nowe wytyczne na rok szkolny 2022/2023

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informacje dotyczące terminów rekrutacji znajdują się pod linkiem: http://ko.poznan.pl/wazne_informacje/2022/01/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20222023/

Informacja o Liceach Ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 pod linkiem: http://rekrutacja.ko.poznan.pl/przegladanie

Uprawnienia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych pod linkiem: http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/2021/05/uprawnienia-laureatow-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-2/

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego pod linkiem: http://ko.poznan.pl/ksztalcenie_wychowanie/ksztalcenie_zawodowe/dokumenty_analizy_ksztalcenie_zawodowe/2021/05/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego/

Kilka chwil z naszego życia