Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Klasy 1-3 – zapraszamy do udziału w konkursie!

Kilka chwil z naszego życia