Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Kultura i szacunek to mój wizerunek

„Kultura i szacunek, to mój wizerunek” pod takim hasłem odbyło się spotkanie uczniów klas 6 z Strażniczką Miejską. Uczniowie błyskotliwie podawali przykłady, kiedy używamy magicznych słów „proszę, dziękuję, przepraszam”. Poznawali tajniki kultury osobistej w środkach komunikacji i miejscach publicznych. Omówili przykłady zachowań świadczących o braku szacunku dla drugiej osoby i niskiej kulturze osobistej.

Kilka chwil z naszego życia