Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

„Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra tytoń”

Uczniowie klas 6 wzięli udział w projekcie „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra tytoń”

Cel główny Projektu to wzrost świadomości uczniów w zakresie zagrożeń związanych
 
z paleniem tytoniu i inhalowaniem e-papierosów.

Uczniowie w ramach warsztatów zapoznali się z tematami:

  • składniki dymu tytoniowego, ich działanie na organizm człowieka,
  • bierne palenie,
  • cykl i fazy uzależnienia od nikotyny,
  • ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  • jaki wpływ na zdrowie mają e-papierosy.

Uczniowie wykonali plakaty promujące kampanie antynikotynową.

Kilka chwil z naszego życia