Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Mobile Planetarium

Dziś do szkoły przyjechało mobilne planetarium. Kròtka lekcja astronomii dla klas młodszych. Dzieci były pod wrażeniem, niektóre z nich nabrały ochoty, aby związać swą przyszłość z tą nauką.

Kilka chwil z naszego życia