Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Przedszkolacy gośćmi naszej klasy – zajęcia otwarte dla sześciolatków z okolicznych przedszkoli

Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to okres najbujniejszej aktywności dziecka. Prawidłowo zorganizowane zajęcia otwarte umożliwiają właściwe relacje pomiędzy nauczycielem i uczniami, a także pozytywnie wpływają na kontakty rówieśnicze pomiędzy przedszkolakami, a uczniami. Warto zatem pamiętać, że aktywność dziecka zawsze wiąże się z jego potrzebami i dążeniami, dlatego też zajęcia otwarte wyzwalają motywację i ciekawość uczenia się, rozwijają zainteresowania zarówno przedszkolaków jak i uczniów, a także odznaczają się wyjątkową atrakcyjnością i skutecznością w rozwiązywaniu problemów. Dzieci odczuwają głęboką potrzebę wyrażania swoich uczuć, przeżyć i myśli. Rozwój dziecka dokonuje się szybciej i intensywniej, gdy motywem działania staje się chęć zaspokojenia jakiejś potrzeby, szukanie odpowiedzi na pytania, jakie wyłaniają się w trakcie poznawania najbliższego środo­wiska. Sześciolatek chciałby wiedzieć: jak będzie wyglądać jego szkoła, klasa, jaka będzie jego pani, co czeka go w nowej szkole? Wcześniejsze uzyskanie odpowiedzi na te pytania może zaspokoić ciekawość dziecka i zniwelować niepokój. O ile głównym celem spotkania była integracja przedszkolaków i uczniów, zajęcia otwarte miały na celu przybliżenie sześciolatkom form pracy proponowanych przez szkołę. W marcu odbyły się w naszej szkole zajęcia otwarte dla przedszkolaków z Zespołu Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 141 i Przedszkole nr 16) oraz Przedszkola Niepublicznego Maluchy. Poprowadziły je nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, Pani Barbara Śmiłowska wraz z klasą 1A, Pani Joanna Tomczak wraz z klasą 1D oraz Pani Zofia Adamczewska wraz z klasą 2A. Zorganizowane zajęcia otwarte miały na celu:

-przybliżenie szkoły przyszłym uczniom,

-promowanie szkoły w środowisku lokalnym,

– wdrażanie uczniów i przedszkolaków do wspólnych zabaw,

– wdrażanie do współdziałania w zespole, integracja zespołu klasowego i grupy przedszkolnej,

– wdrażanie do opieki nad młodszymi kolegami i tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu aktywności u dzieci.

Frekwencja dopisała. Przyszła do nas spora grupa przedszkolaków wraz z wychowawczyniami i opiekunami, aby się wspólnie uczyć i bawić.
Oprócz zabaw ruchowych, które były niewątpliwie najprzyjemniejszą  formą zajęć, dzieci zmagały się również z zadaniami dotyczącymi poznawania i utrwalania głosek i sylab. Musiały zająć miejsca w ławkach i wziąć udział w grach i zabawach dydaktycznych, chętni rozwiązywali zagadki, a odpowiedzi zapisywali na tablicy. Na zakończenie, dzieci rozwiązywały krzyżówkę podsumowującą zdobytą wiedzę. Okazało się, iż wypadły znakomicie. W nagrodę za „ciężką pracę” każde z nich otrzymało własnoręcznie wykonane przez uczniów zakładki do książek z logo szkoły i dodatkowe karty pracy. Zajęcia otwarte w szkole upłynęły w miłej i ciepłej atmosferze. Przedszkolakom pomogły zniwelować stres przed czymś nowym i nieznanym, a nawet wzmocnić pozytywną motywację do nauki przyszłego pierwszaka. Uczniom naszej szkoły natomiast dały możliwość wykazania się zdobytą wiedzą w szkole i troską oraz opiekuńczością dla swoich młodszych kolegów.

Wielkie brawa dla wszystkich!!!

Kilka chwil z naszego życia