Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Rekrutacja

1. Dokumenty dotyczące naboru

oraz Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2024/2025 naukę w I klasie szkoły podstawowej są dostępne pod adresem https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty

2. Elektroniczny zapis dziecka do szkoły

-należy wypełnić podanie w elektronicznym systemie NABÓR pod adresem https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/

-następnie wydrukować i podpisać wypełniony wniosek/zgłoszenie,

-podpisany wniosek/zgłoszenie wraz z odpowiednimi dokumentami należy zeskanować i odwrotnie przesłać z wykorzystaniem systemu NABÓR, lub w formie papierowej złożyć w placówce pierwszego wyboru

3. Harmonogram rekrutacji do klasy 1 sportowej – koszykówka

Regulaminy

Zapraszamy na „Drzwi otwarte” w dniu 8.03.2024 r. w godz. 17.00 – 19.00

Zachęcamy także do zapoznania się z prezentacją naszej szkoły – online

Kilka chwil z naszego życia