Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Spotkanie adaptacyjne – klasy pierwsze

Kilka chwil z naszego życia