Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Szkolny Tydzień Karier

W dniach od 24 do 28 kwietnia odbywał się Szkolny Tydzień Karier, którego celem była realizacja zadań w ramach orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego przez wszystkich nauczycieli i wychowawców w klasach 1-8.

W klasach 1-3 uczniowie zapoznawali się z różnorodnością zawodów na lekcjach z wychowawcami. W klasach 4-8 uczniowie zapoznawali się z wybranymi konkretnymi zawodami i rynkiem pracy, podczas zajęć z wychowawcą i na lekcjach przedmiotowych.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa plastycznych prac prezentujących różnorodne zawody, wykonanych przez uczniów klas 8 w ramach zajęć z doradztwa zawodowego.

Kilka chwil z naszego życia