Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Wieczorne czytanie „Dziadów”

W pierwszym tygodniu listopada klasy 7b i 7c wzięły udział w wieczornym czytaniu „Dziadów” cz. II, czyli jednej z lektur obowiązujących w szkole podstawowej. Spotkanie rozpoczął – za pośrednictwem platformy MS Teams – mini wykład pani Agnieszki Ptaszyńskiej, mamy uczennicy klasy 7c, która opowiedziała o historii obrzędu i jego kulturowych kontekstach. Następnie uczniowie wspólnie odczytali poemat Adama Mickiewicza. Towarzyszyła temu wyjątkowa atmosfera tajemniczości, spotęgowana późną porą i świecami, które jako jedyne oświetlały tekst. Od teraz dzieło naszego wieszcza nie ma przed siódmoklasistami żadnych tajemnic!

Wydarzenie przygotowała nauczycielka języka polskiego pani Anita Bugaj

Kilka chwil z naszego życia