Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

„Wzgórze Reformatów”

23 pażdziernika 2021 r. odbyła się druga w bieżącym roku szkolnym przechadzka krajoznawcza pt. „Wzgórze Reformatów – kościół św. Kazimierza”. Pomimo chłodu, wszystkim dopisywały dobre humory. Tym razem uczestnicy zapoznali się z historią pięknego barokowego budynku, będącego poznańską siedzibą kościoła polskokatolickiego przy ul. Bydgoskiej 4b, niedaleko Śródki. W progach kościoła pw. św. Kazimierza powitał nas proboszcz tej wyjątkowej parafii ks. mgr Mariusz Gajkowski, który pozwolił obejrzeć także zakrystię, rozdał pamiątkowe foldery oraz przybliżył dzieciom i ich rodzicom szczegóły obrządku polskokatolickiego. O architekturze, historii budynku i św. Kazimierza opowiedział pan Tomasz Lackowski. 

Kilka chwil z naszego życia