Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

ZAMEK KRÓLA ŁOKIETKA – KONKURS

W dniu 3 marca 2023  roku rozstrzygnięty został konkurs techniczny, zorganizowany z okazji Dnia Patrona naszej szkoły

„ZAMEK KRÓLA ŁOKIETKA”.

Celem konkursu było:
– Rozbudzanie zainteresowań i zachęcanie do pogłębiania wiedzy z zakresu historii.
– Zaangażowanie całej rodziny w tworzenie makiety.
– Doskonalenie umiejętności twórczych.
– Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz dorosłych.
– Wdrażanie do dbałości o estetykę pracy.
– Rozwijanie zdolności manualnych.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie makiety średniowiecznego zamku. Wykonane mogły być one z różnych materiałów w zależności od pomysłowości i inwencji twórczej autorów. Dopuszczone było także wykonanie makiety z klocków lego.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas 1-3 wraz z rodzinami. Wszyscy wykazali się ogromną pomysłowością i kreatywnością, stosując szeroki wachlarz materiałów. Wszystkie prace były piękne i estetycznie wykonane, a ich ilość przerosła nasze najśmielsze oczekiwania!
Powołana przez organizatorki konkursu niezależna Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców oraz wyróżnionych:

1 miejsce: Joanna Stankiewicz, klasa 3A

2 miejsce: Zofia Śmiłowska, klasa 2D

3 miejsce: Maria Skorubska, klasa 1D

Wyróżnienia:

Alicja Małecka, klasa 1A

Nicola Zygmaniak, klasa 1B

Nikodem Nowak, klasa 1A

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, słodkości i gadżety, a laureaci nagrody rzeczowe, za które serdecznie dziękujemy naszej Szkolnej Radzie Rodziców. Składamy również serdeczne podziękowania Dyrekcji za wsparcie w naszym działaniu. Prace zostały wystawione w holu szkoły, piękną wystawę podziwia cała społeczność szkolna.

Ogromnie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, gratulujemy pomysłowości i życzymy dalszych sukcesów!


Organizatorki konkursu: Joanna Tomczak, Barbara Śmiłowska

Kilka chwil z naszego życia