Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Biblioteka – Pasowanie na Czytelnika

04. i 11.02 br.w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika. Pasowanie to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. A wszystko zaczęło się od pogadanki w klasie, z której dzieci dowiedziały się: dlaczego warto czytać książki i jak je szanować oraz o regulaminie jaki obowiązuje w bibliotece szkolnej. Następnie wszyscy przeszli do biblioteki , gdzie zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych czytelników i sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki. Po takim wprowadzeniu, uroczyście przyrzekły, że będą szanować książki i korzystać z ich mądrości oraz sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Każdy uczeń otrzymał książkę pt.”Pierwsze abecadło” oraz kolorowy alfabet . Książki szkoła otrzymała od Instytutu Książki w ramach kampanii ”Mała książka – wielki człowiek”. Ponadto każdy uczeń po raz pierwszy mógł wypożyczyć samodzielnie dowolną książkę do domu.

Kilka chwil z naszego życia