Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Rada rodziców

Konto Rady Rodziców:

Małgorzata Żakowska

05 1140 2004 0000 3802 7805 2806

Kilka chwil z naszego życia