Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Nasz Patron

Pochodzenie i pierwsze lata życia króla

Koronacja

Ostatnie lata życia króla
Legenda o Łokietku

Kilka chwil z naszego życia