Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

UKS Łokietek 35

Celem naszego Klubu jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu , ze szczególnym uwzględnieniem ergometrów, a także krzewienie rozwoju fizycznego i sportowego naszych członków. Prowadzimy treningi i zaprawy, urządzamy zawody, gry, zabawy sportowe, kursy, odczyty i pogadanki na tematy sportowe, wspólne zgrupowania i wycieczki oraz utrzymujemy obiekty sportowe w stanie zdolnym do użytkowania. Zapraszamy serdecznie!

Kilka chwil z naszego życia