Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Teatrzyk Koziołki

Szkolny Teatrzyk „KOZIOŁKI” jest amatorskim teatrem dziecięcym, w którym podstawą działalności są dobre chęci dzieci. Zespół dzieci uczęszczających na zajęcia teatralne składa się z tych, którzy chcą i potrafią /uczniowie klas I – III/. Nie zrezygnowałyśmy z dzieci mało uzdolnionych aktorsko lub zamkniętych w sobie, gdyż wielu przypadkach okazuje się później, iż dzieci te przełamują barierę nieśmiałości i „rozkwitają”. Teatrzyk szkolny jest przede wszystkim pomysłem na pracę wychowawczą z dziećmi o różnych temperamentach i różnym stopniu zdolności. Wspólna zabawa służy uczeniu akceptowania własnej osobowości, odkrywaniu i rozwijaniu zdolności, przełamaniu nieśmiałości, kształtowaniu  umiejętności budowania kontaktów z rówieśnikami, wreszcie wypełnianiu  wolnego czasu i dobrej zabawie. Praca szkolnego koła teatralnego polega na doskonaleniu warsztatu aktorskiego dzieci w zakresie dykcji, operowania głosem i poruszania się na scenie. Bardzo ważny jest również spektakl, który można w szkole i poza szkołą pokazać, bowiem reakcja publiczności motywuje do dalszej pracy.

Kilka chwil z naszego życia