Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Pedagog/Psycholog

ZAKRES POMOCY UDZIELANEJ  ZE STRONY PEDAGOGA  I  PSYCHOLOGA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35

W POZNANIU

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami

Pomoc dla Ukrainy – istotne informacje

https://padlet.com/zielonacka/g9dgykcqpievqavz

Wniosek należy wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły.

Wykaz instytucji, do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej

https://padlet.com/zielonacka/Bookmarks

Egzamin ósmoklasisty

https://padlet.com/zielonacka/xaatbf4k4mnaj9q2

nauka zdalna

http://padlet.com/zielonacka/yix4zfw4318ubjix

Kilka chwil z naszego życia