Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Historia

W 1988 r. z woli Urzędu Miasta Poznania rozpoczęła się budowa Szkoły Podstawowej Nr 35 na terenie os. WŁ. Łokietka. Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 04.09.1989 r. W roku szkolnym 1992-1993 powstało XXIV Liceum Ogólnokształcące i powołany został Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5. Dnia 01.09.1999 r. w wyniku reformy powołane zostało Gimnazjum Nr 10 im. Władysława Łokietka w Poznaniu. Od pierwszego września 2012 szkoła funkcjonuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

Kilka chwil z naszego życia