Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Szkoła dziś

Od pierwszego września 2012 roku Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka
i Przedszkole nr 187 Leśny Zakątek funkcjonują w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.

Dzięki tej formule prowadzi się u naszajęcia integracyjne dla dzieci ze szkoły i przedszkola, dzięki którym następuje łagodzenie stresu w pokonywaniu progu szkolnego u dziecka 5 i 6-letniego.

Prowadzimy zajęcia otwarte w klasach pierwszych dla grup „O” z przedszkola, organizujemy wspólne konkursy, zabawy, uroczystości, przedstawienia, wizyty dzieci z przedszkola w świetlicy szkolnej i bibliotece.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o wysoki poziom nauczania, wychowania i opieki. Dzieci z przedszkola i uczniowie korzystają z kilku sal gimnastycznych (efektem tego jest wiele osiągnięć sportowych), dwóch pracowni komputerowych, zinformatyzowanej biblioteki szkolnej z bogatym księgozbiorem. Nauka odbywa się w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych posiadających tablice interaktywne i ekrany multimedialne. Wszystkie sale w przedszkolu i w szkole wyposażone są w internet i komputer.

Nasi uczniowie są laureatami i finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych i wielu innych konkursów ogólnopolskich i miejskich zdobywając dla siebie i zespołu cenne nagrody.

Co roku przyznajemy nagrody ŁOKIETKA dla uczniów wyróżniających się swoją pasją lub postawą społeczną.

W klasach sportowych – koszykarskich dbamy o rozwój fizyczny naszych uczniów.

Zapewniamy dzieciom szereg dodatkowych, bezpłatnych zajęć w zakresie:

 1. Wspomagania rozwoju – logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności z j. polskiego, matematyki, historii, przyrody, j. angielskiego, zajęcia warsztatowe z psychologiem i pedagogiem, zajęcia
  z integracji sensorycznej.
 2. Rozwijania talentów i zainteresowań – warsztaty plastyczne „Farbą i pędzlem”, „Biblioteka- miejsce dla każdego”, teatrzyk „Koziołki”, chórek przedszkolny i szkolny, wiele kół przedmiotowych, gazetka szkolna „Teczka Władeczka”, gazetka „Świetliczek” i blog świetlicowy, gazetka przedszkolna „Sok z Żurawinki”, zajęcia w „Kuchciku Rondelku” i wiele innych.
 3. Wspomagania procesu dydaktycznego i wychowawczego – zajęcia komputerowe
  i z technologii informacyjnej, kurs kreatywnego pisania, Koło Młodych Ekologów,
  zajęcia przygotowujące ósmoklasistów do egzaminu, zajęcia programu edukacyjno-terapeutycznego „ORTOGRAFFITI”, realizujemy wiele programów profilaktycznych.
 4. Stymulowania rozwoju fizycznego – aerobic dla najmłodszych, gimnastyka korekcyjna, gry
  i zabawy ruchowe dla grup przedszkolnych, klas I – III, Klub Małego Piłkarza, nauka pływania dla klas 2-3, zajęcia z tenisa ziemnego i na ergometrze wioślarskim, zajęcia z siatkówki dla starszych uczniów, Akademia Koszykówki dla klas1-3.

Ponadto oferujemy:

 1. Bogatą gamę cyklicznych imprez i uroczystości:
 2. Wieczór z Wyobraźnią
 3. Wieczór ze Sportem
 4. Noc Naukowców
 5. Festyn Łokietkowy
 6. Olimpiada Przedszkolna
 7. Dzień Sportu
 8. Dzień Bezpiecznego Internetu
 9. Dzień ze Zdrowiem
 10. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
 11. Ekowarsztaty
 12. kiermasze świąteczne.
 13. Zawody sportowe:
 14. Memoriał Józefa Martyły – koszykówka
 15. zawody międzyszkolne na ergometrze wioślarskim dla klas 1-3 i 4-8
 16. Piątkowski Turniej Koszykówki Ulicznej
 17. Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków.
 1. Wycieczki krajoznawcze z poznawaniem ważnych miejsc w najbliższej okolicy, w Polsce
  i środowiska naturalnego.
 2. Ferie ze szkołą – zajęcia sportowe dla dzieci w czasie ferii zimowych.
 3. Półkolonie letnie pod opieką nauczycieli.
 4. Zespół współpracuje z placówkami oświatowymi z Francji, Luksemburga i Australii.
 5. Współpracujemy z Międzynarodową Organizacją Wychowania Przedszkolnego OMEP.

Kilka chwil z naszego życia