Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Osiągnięcia szkoły

Szkoła posiada certyfikaty:

  • „Szkoła z klasą”,
  • „Nauczyciel z klasą”,
  • „Szkoła bez przemocy”,
  • SP Nr 35 – zdobyła dodatkową sprawność: „AGO”,
  • ZSO Nr 5 – zdobył tytuł „Przyjaciela Wolontariatu” i medal Św. Iwona za propagowanie kultury francuskiej.

Co roku w szkole ma swoją siedzibę sztab WOŚP, a uczniowie są jej wolontariuszami.
Pierwszoklasiści pasowani są na członków społeczności szkolnej, a uczestnicy zajęć świetlicowych na „Świetliki”. Samorząd szkolny organizuje okolicznościowe dyskoteki np. karnawałowe czy andrzejkowe połączone z wróżbami. Wigilijne spotkania klasowe organizowane z pomocą rodziców , poprzedzone są jasełkami przygotowanymi przez nauczycieli. W maju organizowane jest „Święto Szkoły”, które wraz ze „Świętem Sportu” kończy tradycyjne uroczystości roczne.

W szkole organizowane są konkursy wewnątrzszkolne i międzyszkolne np. recytatorskie, ortograficzne, na ergometrze wioślarskim. Z okazji Dnia Patrona organizowany jest konkurs rodzinny np. na znaczek z wizerunkiem patrona czy makiety zamku z czasów Łokietka.

Uczniowie SP 35 uczestniczą w licznych konkursach pozaszkolnych. Są oni między innymi laureatami:

  • I miejsca w konkursie „Pro Sinfoniki”,
  • I miejsca w Międzyszkolnym Konkursie – „Śpiewam, Gram i Tańczę”,
  • I miejsca w Turnieju o Puchar Kierownika Osiedla Bolesława Chrobrego w Piłce Nożnej Chłopców,
  • II i III miejsca w biegu „Wilcza Mila”,
  • III miejsca w II Turnieju Formacji Tanecznych.

Kilka chwil z naszego życia