Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Wigilie klasowe w edukacji wczesnoszkolnej

Kilka chwil z naszego życia