Szkoła Podstawowa nr 35 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

Wycieczki klas 3 na Warsztaty Świąteczne do Szreniawy i Zagrody Józefówka

Kilka chwil z naszego życia